ލައިލަތުލް ޤަދްރި ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމާ!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރަމަޟާންމަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަހުގައި لَيْلَةِ الْقَدْرِ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރެއެއް ލެއްވުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރަމަޟާން މަހުގައި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅު ވޭތުކުރެއްވިގޮތް

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين އާދެ! ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުންނެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނަކީ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން އުނގެނުން އިތުރުކުރުން

الحَمْدُلله رَبِّ العَالَمِيْن. وَالصَّلاَة وَسَّلام عَلى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين. وَعَلَي آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ الدِّيْن. ރަމަޟާން މަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މައްސަރެވެ. އެހެނީ ކީރިތި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޯދަމަހާއި ކެތްތެރިކަން

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރޯދަހިފުމަކީ ކެތްތެރިތެރިކަން ދަސްކޮށްދީ ކެތްތެރިވުމަށް ތަމްރީނުދޭ ކަމެކެވެ. މިހެންވެ ކީރިތި ރަސޫލާ ރޯދަމަހަށް (ނުވަތަ ރަމަޟާން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރަމަޟާންމަހާއި އެމަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން

الحَمْدُلله رَبِّ العَالَمِيْن.وَالصَّلاَة وَسَّلام عَلى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين.وَعَلَي آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ الدِّيْن. އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ބައްދަލުވެފައެވެ. ރަމަޟަން މަހަކީ ރަހުމަތުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާތް ﷲ އަށް ދުޢާކުރުން

ރަމަޟާންމަހަކީ މާތް ﷲ އަށް ދުޢާކުރުން އެންމެ އަވްލާކަންބޮޑު ދުވަސްވަރެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވިފައިވާ ދުވަސްރެއްވެސް މެއެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ދުވަސްވަރެއްކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަނީ ثَلَاثَةٌ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒުވާނުން އިސްލާމް ދީނާއި ބީރައްޓެހިވަނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމް ދީނުގައި ޒުވާނުނަށް މަތިވެރި މަޤާމަކާއި މަތިވެރި ޝަރަފެއް ދެއްވާފާވާއިރު  މިއަދުގެ ޒުވާނުންދަނީ އިސްލާމްދީނާއި ބީރައްޓެހިވަމުންނެވެ. ހުޅަނގުގެ މީހުންގެ ޘަޤާފަތާއި އެމީހުން އުޅެމުންދާގޮތް މިއަދު ޒުވާނުނަށް ވަނީ މަޤްބޫލް ވެފައެވެ. މިގޮތަށް ޒުވާނުން އިސްލާމްދީނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަތުލް ޤަދްރި ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމާ…

ރަމަޟާންމަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަހުގައި لَيْلَةِ الْقَدْرِ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރެއެއް ލެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެރެއަކީ މާތް ﷲ އެތައް ގޮތަކުން މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރެއެކެވެ. لَيْلَةِ الْقَدْرِ ގެ ނަމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން އުނގެނުން އިތުރުކުރުން

ރަމަޟާން މަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މައްސަރެވެ. އެހެނީ ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވުނީ ރަމަޟާން މަހުގައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ރަމަޟާން މަހުގައި ޖިބްރީލްގެފާނާއެކު ޤުރްއާން މުދާރަސާ ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ތަބާވާންވީ މަގެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރަމަޟާންމަހާއި އެމަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން

الحَمْدُلله رَبِّالعَالَمِيْن.وَصَّلاَة وَسَّلام عَلى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين.وَعَلَي آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ الدِّيْن. އަޅުގަނޑުމެންނާ މިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ބައްދަލުވެފައެވެ. ރަމަޟަން މަހަކީ ރަހުމަތުން ފުރިގެންވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ