އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ދީން

މަސްއޫލިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވޭނެ، ފަރުވާތެރިވޭ: ހުތުބާ

ތިމާއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ގިޔާމަތްދުވަހު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަދު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ‘އަމާނާތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު’ މި މައުލޫގެ މައްޗަށް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ކުޅިވަރު

އޮލިމްޕިކްސްއަަށް ކޮލިފައިވި ދިވެހި ފުރަތަމަ އެތުލީޓް ދީމާ މާލެ އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އަންނަ ޖުލައި މަހު ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި އޮންނަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ކޮލިފައިވި ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، އެނބުރި މާލެ […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު