ސިޔާސީ

މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ 5 މެމްބަރުން އިއުލާން ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައިސް ނެތް ހާލަތުގައި ދެން މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަހައްޓަވާނެ 5 މެމްބަރުން މިއަދު މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މަޖިލިސް ފައްޓަވާ ދެއްވަމުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބުދުއްރަހީމް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ކުޅިވަރު

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ސައްތާރު

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތެއް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު