ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެވެ.އިޝްތިހާރު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބޭއްވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތް ފޯމް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަވާލު ކުރައްވާފައެވެ.އިޝްތިހާރު މި ހަރާކަތުގައި ކުރީގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރަން ގުރުނެގުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު!

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އީސީން ބުނީ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް އިދުރީސް ފޯމު ހުށައަޅައިފި

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ޓިކެޓުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް އިދުރީސް ޢަބްދުﷲ ފޯމު މިއަދު ހުށައަޅައިފިއެވެ. އިދުރީސް ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވީ އޭނާއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއި އެކުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ފަރާތުން 10 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ފަރާތުން 10 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ދާއިރާތަކަކީ:އިޝްތިހާރު 1. މާމިގިލީ ދާއިރާ – ގާސިމް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީގެ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން: * ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ – ހުސައިން ސަގީފް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްއާރްއެމް އުވާލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ގާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަތަށް ޕާޓީގައި 3،000 މެމްބަރުން ހަމަނުވެގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ފޯމު ހުށައެޅުމަށް ދަރުބާރުގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ