މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ 5 މެމްބަރުން އިއުލާން ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައިސް ނެތް ހާލަތުގައި ދެން މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަހައްޓަވާނެ 5 މެމްބަރުން މިއަދު މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މަޖިލިސް ފައްޓަވާ ދެއްވަމުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބުދުއްރަހީމް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

241 ކޮމިޓީގައި 13 މެންބަރުން، އެހެން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި 11 މެންބަރުން ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށް ގާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިފައިވާ 241 ކޮމިޓީއަށް 13 މެންބަރުން އަދި މަޖިލީހުގެ އެހެން ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް 11 މެންބަރުން ކަނޑައަޅަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނީ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓާނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ޝަރުއިީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، މަޖިލީހުގެ އަބުރާ ކަރާމާތް ހިފަހެއްޓުމަކީ 20 ވަނަ މަޖިލީހުން އަދާކުރާނެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙިމް ޢަބްދުﷲ ވިދަޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނާޒިމު ހޮވައިފި

ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނާޒިމު އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސިއްރު ވޯޓުގަ އެވެ. މި ޖަލްސާގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހޮވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސިއްރު ވޯޓުގަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިހާބުކުރުމުގެ ސިއްރު ވޯޓުގައި އަބްދުއްރަހީމް އަށް 71 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަބްދުއްރަހީމާއި ނާޒިލްގެ ނަން، ނައިބު ކަމަށް ނާޒިމް އާއި ދީދީގެ ނަން

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލްގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިހާބު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ވިހިވަނަ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެންބަރުން މިއަދު ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރުން ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައެވެ. މެންބަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ އެސްޖީއަކަށް މިނިސްޓަރު ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން

ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ އަމީންއާންމުގެ މަގާމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުގެ އަނބިކަނބަލުން ޒީނާޒް އަދުނާން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ޕީއެންސީން އެކަން ހާމަކުރީ އެ ޕާޓީގެ ރަސްމީ ‘އެކްސް’ އެކައުންޓުން ޒީނާޒްގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިހި ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެންމެ ޒުވާން މެންބަރު، އަލްސަން ވެސް ޕީއެންސީ އަށް

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި އިންތިހާބުވި، މުހައްމަދު އަލްސަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ (ކޮންގްރެސް ޕާޓީ) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ. އަލްސަން ކޮންގްރެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ