ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އިންޑީއާ ސަފީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުނޫ މަހާވަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.އިޝްތިހާރު މި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް ހަދިޔާކުރީ 54 ކާރާއި ހަތަރު ވޭނެވެ. އެއީ ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އަގުހުރި ވެހިކަލްތަކެވެ. އެ ތަކެތި ދިވެހި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރީ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހޯދަނީ މާލެ/ހ. ރަތްކުންނާރުގެ، އާރިސް ޝިޔާމް، 30، އެވެ.އިޝްތިހާރު ފުލުހުން ބުނީ އޭނަ ހޯދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޫނި ކޮއްޓެއްގައި ދެ މީހަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެއީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހުރި ދޫނި ކޮއްޓެކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އެކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 11 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މޫދުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީ އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ތައިލެންޑުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗުކޮށްފި

ލޭ ހަދިޔާކުރުމާއި، ލެޔާގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ “ލޭ އެޕް” ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އެޗްއާރުޑީއެންސީ އެލްއެލްޕީ ގެ ފަރާތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާކުރުމާއި ލޭގެ ހިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްދިނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ޤައުމަށް އަގުހުރި ދަރިއެއް: ރައީސް

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ ގައުމަށް ވަރަށް އަގު ހުރި ދަރިޔެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ރޭގަނޑު ވެސް ދެވޭގޮތަށް ވޯޓާ ރަންވޭއެއް ހަދަނީ

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ވެސް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް، ދިއްލާފައި އޮންނަ ވޯޓާ ރަންވޭއެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ސީއީއޯ އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އާ ޗެއާޕާސަނަކަށް ގިޔާސް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ގިޔާސް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ބޭންކުގެ ކާޑުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ، ޕީއޯއެސް މެޝިން އަދި އޭޓީއެމްތަކުގައި ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ