މުދަލުޒަކާތުގެ ނިޞާބު އިތުރުކޮށްފި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބުގެ ގޮތުގައި އެންމެފަހުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 7،140 ރުފިޔާއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސްއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، މުދަލުޒަކާތުގެ ނިޞާބު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ އިދާރާއިން އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިއަދުން ފެށިގެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަސްއޫލިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވޭނެ، ފަރުވާތެރިވޭ: ހުތުބާ

ތިމާއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ގިޔާމަތްދުވަހު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަދު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ‘އަމާނާތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު’ މި މައުލޫގެ މައްޗަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގައި ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ހަމަވާ އަދަދު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފައިސާއިން މުދަލުގެ ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 7،151.90 ރުފިޔާ ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިސާއިން މުދަލުގެ ޒަކާތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުކުރު ދުވަހުގައި ޢީދު ނަމާދުކޮށްފިމީހާ ހުކުރު ނަމާދަށް ޙާޟިރުވުން

ޢީދު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެދުވަހު ހުކުރު ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެދުވަހު ހުކުރު ކުރުން އެންމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ހުކުރު ކުރުމުން ފުދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލައިލަތުލް ޤަދްރި ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމާ!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރަމަޟާންމަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަހުގައި لَيْلَةِ الْقَدْرِ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރެއެއް ލެއްވުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމްދީނުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދަނީ މި ދީނަކީ ޙައްޤުގެދީނަށް ވާތީ : ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު

އިސްލާމްދީނުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދަނީ މި ދީނަކީ ޙައްޤުގެދީނަށް ވާތީކަމަށް ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވީ ”އިސްލާމްދީނުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަނީ ކީއްވެ؟” މި މައުޟޫޢަށް އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުންނެވެ.އިޝްތިހާރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނަސްލެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނާއަށް މާތްކަމެއް، މަތިވެރިކަމެއް ލިބިގެން ނުވޭ: އައްޝައިޚް ސިފާން

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އައި ނަސްލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާތްކަމެއް ނުވަތަ މަތިވެރިކަމެއް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިފާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚް ސިފާން މިހެން ވިދާޅުވީ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރަމަޟާން މަހުގައި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅު ވޭތުކުރެއްވިގޮތް

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين އާދެ! ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުންނެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނަކީ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން އުނގެނުން އިތުރުކުރުން

الحَمْدُلله رَبِّ العَالَمِيْن. وَالصَّلاَة وَسَّلام عَلى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين. وَعَلَي آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ الدِّيْن. ރަމަޟާން މަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މައްސަރެވެ. އެހެނީ ކީރިތި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ