ހުރިހާ ލިޔުންތައް

އައްޑޫގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” އައްޑޫ ސިޓީގައި ބިނާ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ނިންމެވީ އިއްޔެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިޔަފާރިއާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ޚާއްސަ މަޢުރަޒެއް ބާއްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ވިޔަފާރިއާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ނިންމެވީ އިއްޔެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ މެންބަރުން ސަޢުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

1445ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު މިޝަންގެ މެންބަރުން ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ޙާޖީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ ޙައްޖު މިޝަނުން ކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުރީދޫން “ސައުދީ ޕާސްޕޯޯޓް” ގެ ނަމުގައި ރޯމިން ސިމެއް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އުރީދޫ އިން “ސައުދީ ޕާސްޕޯޓު”ގެ ނަމުގައި ރޯމިން ސިމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ސިމް މި ޙައްޖު މޫސުމުގައި ސައުދީގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ސިމްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަނޑޭރިކޮށީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް އިންޑިއާގައި ހަދަނީ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިރޭ ވިދާޅުވީ ބަނޑޭރި ކޮށީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށްޓަކައި މިއަދު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަނޑޭރި ކޮށީގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލިގެން ހޯދި އައިމަން

މާލޭގެ ގެއަކުން މިއަދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ މއ. ބޯޅަކިންކިރިމާގެ، އަހުމަދު އައިމަން (30އ)އެވެ. އަހުމަދު އައިމަން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މެއި 16 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާފަންނުގެ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މާފަންނު ގެއެއްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮތްކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށްލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:20 އެހާކަން ހާއިރެވެ. އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ މާފަންނު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާއަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް!

ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލްމީޑިގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ކޮލެޖް ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުރި ރާ ތަކެއް ހޯދައިފި

ފުލުހުން ބުނީ މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ޅ. އަތޮޅު ގާއެރިފަރު ކިޔާ ފަޅު ރަށަކުންކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ބަނގުރާ ވަޅުލާފައި ހުރިކަމަށް ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުއްދަ ނުހޯދާ ޑްރޯން އަރުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރަކަށް އައިސް ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި އެއާޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫއޭވީ) ނުވަތަ ޑްރޯން އުދުއްސުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ