ހަނިމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކަ އަތުން އަތުލަން ނިންމައިފި!

ހަނިމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކަ އަތުން ނަގައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން މިފަދައިން ނިންމީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 115 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލަށް!

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީގެ މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެމުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ފެށީ އެމީހުންނަން ފުރިހަމަ ސިއްހީ ފަރުވާއާއި ފުރިހަމަ ކެއުން ލިބެމުން ނުދާތީ ކަމަށް އެމީހުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ފުޓްސަލްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދީ، މިއަދު ހަވީރު ފައިނަލްގައި ހުރަވީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް އެއްވަރުވެ ޕެނަލްޓީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ފުޓްސަލްގެ ފައިނަލަށް ހުރަވީ އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް

މިއަދުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހުރަވީ ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހުރަވީ ހައުސްގެ މުއާޒްގެ ހެޓްރިކާއިއެކު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ފުޓްސަލްގައި ޣާޒީ އަދި ހުރަވީ ފައިނަލާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް 2 އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެ މެޗުން ޣާޒީ އަދި ހުރަވީ ހައުސް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ހަވީރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޣާޒީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ މި މުބާރާތުގެ 2 މެޗެއް ވަނީ ކުޅެވިގެން ގޮސްފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ވާދަކުރީ ހުރަވީ ހައުސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 އިންޓަރ ހައުސް ހޭނޑް ބޯޅައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ކީ ސްޓޭޖް 2 އިންޓަރ ހައުސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ޣާޒީ ހައުސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ދޮށިމޭނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 އިންޓަރ ހައުސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިލަދެކުނު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ އަދި އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލައިކަން ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި ”ތިލަދެކުނު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023″ ގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ހަނިމާދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޭކުރެންދޫ ވިމެންސް ވޮލީ ޓީމް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ޓީމް ހަނިމާދޫ ޖާގަ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ”ތިލަދެކުނު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2023″ ގެ އަންހެން ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނޭކުރެންދޫ ވިމެންސް ވޮލީ ޓީމް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ޓީމް ހަނިމާދޫ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ