ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަލްމަރްހޫމް އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު) ވަނީ 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޅި ހަނިމާދޫން ސަޕުލައިފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑިއްޖެ!

ހަނިމާދޫ ފެން ޕްލާންޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ހަނިމާދޫން ވަނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑިފައެވެ. ފެނުގެ ޚިދުމަތް ހަނިމާދޫގައި ފޯރު ކޮށްދެނީ ފެނަކައިންނެވެ. ފެނަކައިން ބުނީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއިއެކު ހަނިމާދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިއަ މި ހަރަކާތުގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ތާވަލާއި އެއްގޮތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވިއްޖެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު މުބީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އެކަން ހާމަ ކުރީ ރޭ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ * ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 547އިޝްތިހާރު * ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 491 * ބާތިލް ވޯޓް: 09 * ކެންޑިޑޭޓު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ގައިނީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ގައިނީ ޑޮކްޓަރަކު ގެނެސް ޚިދުމަތްފަށަން ހަނިމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މެންދުރު ވަނީ އެ މަރުކަޒަށް ގައިނީ ޑޮކްޓަރ އަމްރު އެލްޝަހަތު މެޓުވަލީ ޒާފަން ވަޑައިގެންފައެވެ.އިޝްތިހާރު މި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮށްކޮޅަށް މައުލޫމާތު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫން ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރަށް 14 ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ހދ.ހަނިމާދޫން 50 އަހަރަށް 14 ބިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ ހަނިމާދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުންނެވެ.އިޝްތިހާރު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ މުޅިންވެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިން ވަނީ 14 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޯލްޑިވިއަނުން ހަނިމާދޫ އާއި ޓްރިވެންޑްރަމާ ދެމެދު އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން، ކުރަމުން ދިޔަ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. މިދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.އިޝްތިހާރު ދަތުރުތައް ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ