ނާޒިމްގެ އިންތިހާބީ އެޖެންޓަކަށް އުޝާމް ހަމަޖައްސައިފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އިންތިހާބީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އުޝާމް އަކީ އެޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މެމްބަރު އުޝާމަކީ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި ބޭފުކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ނާޒިމަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ވެސް މެއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ ތަރުޖަމާނަކީ ވެސް އުޝާމްއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ