ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒުވާާނާ އާއިލާއަށް ގުޅައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަލީ ރިޝާން އޭނާގެ އާއިލާއަށް ގުޅައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އއ. މާޅޮސް ހުސްނޫވިލާ، އަލީ ރިޝާން އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ގުޅާފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ ޒުވާނާ ނުފެނިގެން، އާއިލާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ފުލުހުން ވަނީ ރިޝާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ރިޝާން އަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ