30 އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން އީސީގައި އެދެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އެ ގަރާރު ފާސްކުރީ ބަހުސްކުރަން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު ފުރުސަތަށް ނޭދުމުން، އެ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ ކަމަށް ބަލައި ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހާޒިރުވެ ތިބި 39 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 35 މެމްބަރުންފެސް ގަރާރު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވަނީ ވޯޓު ދީފައެވެ.

މި ގަރާރު ފާސްކޮށް މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމައިލައިފައެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ