ދިއްދޫ ނެރުމަށްޗަށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހައިލައިފި

ޚަބަރު ޢާޖިލް ޚަބަރު ފަހުގެ

ހއ.ދިއްދޫ ނެރުމަށްޗަށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހައިލައި އޭގެން ދަތުރުކުރި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ޑިންގީގައި ދަތުރުކުރީ 10 މީހުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭއިރު އެމީހުން ވަނީ ދިއްދޫ ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން ހޯދާއި ސަލާމަތްކޮށް ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ