ގެނބިގެން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ފީނަށް ދިޔަ މީހަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރު، އީސްމާއީލް މޫސާ 51 (އ)އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މީހާ ފީނަން ފޭބީ އެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޔޫ އެންޑް މީ ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސް ކައިރިއަށް ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެނބިގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ތިނެއް ޖަހާކަންހާއިރު ގެންދިޔައީ އެ އަތޮޅު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ