އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރު މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ މިއަދު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު މޭޒުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރި ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެންގީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ސަލާމް ފޮނުއްވުމުމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭނެކަން އަމީންއާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ އިއުލާނުކުރެއްވުމާ އެކު، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް ރިޔާސަތު ހުންނަ މޭޒު ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު މޭޒުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފަ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމުގެ ފޯނު ވެއްޓި ފޯނު ވެސް ވަނީ ހަލުކުވެފަ އެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ގޮތުގައި، އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން އަތް އުއްކަވައި މޮނިޓަރަށް ގެއްލުންދެއްވީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމެވެ. މޮނިޓަރުގައި ހިފުމާއެކު އެ ތަނުގައި ހުރި ފެންތަށި ބަންޑުންވާ ތަން ވީޑިއޯއިން ފެނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ