މީހަކާއެކު މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓިއްޖެ

ޚަބަރު ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

މާލޭ ޖަވާހިރުމަގުގައި ހުރި ގެޔެއްގެ ބެލްކަނީގައި މީހަކު ހުއްޓައި އެ މީހާއާއެކު ބެލްކަނި ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ބެލްކަންޏާއެކު ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ވަނީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ ގޭގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ތިރީގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ