ޑރ. ޖަމީލް، ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ހުއްޓުވައި އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މެދު އަމަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރިން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. މުއިއްޒަށް ފާޑުވިދާޅުވުމަށްފަހު އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ގާނޫނީ ވަކީލް ޑރ. ޖަމީލް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިއުލާންވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެން މާދަމާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ