ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕާޓީއަށް ކިޔަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް

ފަހުގެ ސިޔާސީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ކިޔާނެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓު (ޕީއެންއެފް) ކަނޑައަޅައި އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ ހޭންޑަލް އެއް އުފެއްދުމަށްފަހުއެވެ. އެ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ކުލައާއި، ލޯގޯ ވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޕާޓީގެ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދަނބު އަދި ހުދު ކުލައެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރިން އިސްވެ ހިންގެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ވެސް ކުލަތަކެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރީގެ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އެދޭނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ