އައްޑޫ މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 22 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވަނީ އިއްޔެ ވެސް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެ އެންމެން ވެސް ބަންދުކުރަން ވެސް އަމަރުކޮށްފަ އެވެ.

އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރާއި 19 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ.

އެ މާރާމާރީގައި ވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފަ އެވެ. ޒަހަމްވި މީހާ އަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފަ އެވެ. އޭނާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ