ހިޔާ ފުލެޓުގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ހިޔާ ފުލެޓުގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އެ މާރާމާރީގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

މިފަހުން މާލޭގައި ވެސް ތިން މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފައެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް ވަނީ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ