ހަނިމާދޫގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ހަތްޔަރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު

ހަނިމާދޫގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ހަތްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިރޭ 7 ޖަހާކަށް ހާއިރު އެ ދެމީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ލޯންޗެެއްގައި ހަނިމާދޫން ގެންގޮސްފައެވެ. ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަޒުމީ ހުރިތަން ގޮށްކޮޅު ޓީމަށް ފެނިފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އޮޕަރޭޝަންއާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި މިހާތަނަން ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އިތުރު ދަފުސީލު އަންނަނީ…

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ