ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ށ. ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ

އެމްޓީސީސީން މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 12 ފެބުރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 2،400 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި އެކްސްކަވޭޓް ކުރުމާއި، 15،039 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ކޮމްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ 3.49 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ