އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށް، މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް-8 ގެ މަތިންދާބޯޓެ ބޭނުންކުރަން ފެށީ މާޗް 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވަނީ އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭންގެ ފޮޓޮއެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތަކީ ދެމަހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭ ހިދުމަތަށް ހެދުމަށެވެ. މިއީ ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ އަށް ބަލިމީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމަށްޓަކައި ފެށި ހިދުމަތެކެވެ.

އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތަކީ އައިއޭއެސް އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރި އާއި އެންސްޕާގެ އިތުރުން އާސަންދަ ގުޅިގެން ދޭ ހިދުމަތެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ