ޢަބުދުލް ގަފޫރު މޫސާ ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހދ.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެނޑިޑޭޓް ޢަބުދުލް ގަފޫރު މޫސާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ގަފޫރު ވަނީ ހުރިހާ ފޮށިތަކަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ