ފުނަދޫގައި ސިހުރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ށ. ފުނަދޫގައި ސިހުރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިހުރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ ރަށުން “ގޮށްކޮޅު” އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ސިހުރު ހަދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މަމްދޫހު (މަންޑޭ) އަށެވެ.

އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން މިވަގުތު ހުރީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފަ އެވެ.

އަދި އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަންނަނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ.

ސިހުރު ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުނަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ފުނަދޫގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރަށް އަމާޒުކޮށް ސިހުރު ހަދަން އެރަށަށް އެރިކަމަށްބުނާ މީހާ، ސިހުރު ހަދާ ތަކެއްޗާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ