ފަރަށްއެރި “ރޯޝަނީ” ބޯޓް ފުންކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މާލެއިން ފުރައިގެން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ދަތުރުކުރަމުނިކޮށް ރޭ ދަންވަރު ފަރަށްއެރި “ރޯޝަނީ” ބޯޓް ފުންކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ މުދާ ބަރުކޮށްގެން، 16 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއްކަމަށާއި، އެ ބޯޓް މިއަދު 11:10 ހާއިރު ފުންކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ބޯޓް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑައިވަރުންނާއެކު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ