11 އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް 11 އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފި އެވެ.

މެޓު އޮފީހުން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ހަމައަށް ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފައެވެ. އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދުގެ 13:00 އިން ފެށިގެން 17:00އާ ހަމައަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މެޓުން ބުނީ އެވަގުތުތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި ކަނޑުތައް ވެސް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ