ބޮޑު ސަރަހައްދަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފި

ފަހުގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރާގައި މެޓް އޮފީހުން އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް 15:15 އިން ފެށިގެން މިރޭ 19:15 އާއި ހަމައަށެވެ.

މެޓުން ވިދާޅުވީ، މި ވަގުތުތަކުގައި ގަދަވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މެޓުން މި އިންޒާރު ނެރެފައިވާއިރު، މިއީ ޖެހިޖެހިގެން އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެނު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން މެޓުން ވަނީ މިއަދު ފަތިހު 05:15 އިން ހެނދުނު 08:15 އަށް، 08:00 އިން 11:00 އަށް އަދި 11:15 އިން 15:15 އަށް ވެސް އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ހެނދުނު އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ކަމަށްވާއިރު، ދެން ހުރި އިންޒާރުތައް ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާއި ހަމައަށްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ