ސީޕީ ހަމީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ނިންމައިފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނަށް މިއަދު ސީޕީ ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ