ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލުން

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ ފޮޓޯ

މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ 255 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 03 ދަޅު ބިޔަރެވެ. ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ނައްތާލައިފައިވާ ބަނގުރަލަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެކި ދުވަސް މަތިން ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝްނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން ގޮސްފައިވަަ ފަތުވެރިންގެ އަތުން ނަގައި އެއާޕޯޓްގެ އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވި ހަނިމާދޫ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބަނގުރަލެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ