މާދަމާވެސް ސަރުކާރު ބަންދު

ޚަބަރު ފަހުގެ

މާދަމާ، 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 އަކީވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ އެކި އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި، ހަރަކާތްތެރިވި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން، ވޯޓާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އަދި ނުނިމޭތީ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަދި މި ނިންމުން މިގޮތަށް ނިންމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވެސް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ކަމުގައިވެސް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ