ރައީސް ނަޝީދު އަދި އީވާގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ސިޔާސީ ފަހުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ނައިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ.

މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށާ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ނައިބު ރައިސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއިކުރެއްވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 33 މެންބަރުން ސޮއި އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގައި ބަޔާންކުރާ އަދަދަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަނުވާތީ އެ ދެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅީ އެމަނިކުފާނު ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް މަޖިލިސް ހިންގަވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ