ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާއިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ތެޔޮ ބޯޓު ތިލަފުށީ ފަޅު ތެރޭގައި އޮއްވާ ކަމަށާއި، އޭގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިގެން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިހާރު އަލިފާން ރޯވި ދޯނި ތިލަފުށީ ފަޅުން ނެރެފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ