ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ޅ. ނައިފަރުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔައީ ޅ. ނައިފަރު، ސީނިޔާގެ، ހަދީޖަތު މައިސަރާ އަބޫބަކުރު ފައިސަލް (13އ) އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ފުލުހުން ރޭ ބުނި ގޮތުގައި ހަދީޖަތު މައިސަރާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ނައިފަރުންނެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހަދީޖަތު މައިސަރާ މިއަދު ހަވީރު ފެނުނީވެސް ނައިފަރުން ކަމަށެވެ. ފެނުނުއިރު ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ