މަސް ހިފަން ފީނި މީހަކު ލޯންޗެއްގައި ޖެހި މަރުވެއްޖެ

ޚަބަރު ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައިރީ މަސް ހިފަން ފީނަން އުޅުނު މީހަކު ލޯންޗެއްގައި ޖެހި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މީހާއަކީ ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފަން މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅުނު މީހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުނީ ގެމަނަފުށީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުނު ލޯންޗެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވީ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށްކަމަށެވެ. އޭނާ އެކްސިޑެންޓުވެ އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ