ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި މާލޭގެ ގެތަކަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރެއިން ފެށިގެން މާލެއަށް ވެހުމުންދާ ވާރޭގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ވަނީ ގެތަކަށާއި ފިހާރަތަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއްވެފައެވެ. ރައީސް ވަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ގެތަކަށް މިއަދު ހަވީރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެ ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލު ބައްލާލައްވައިފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސްގެ އަރިހުގައި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ވެސް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ވިއްސާރައިގައި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުގައި ޕަންޕު ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ