ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޚަބަރު ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ކަމަށް ވާތީ، އެ ދުވަސްވަރު އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެހެންވެ، ރޯދައިގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. އެކަން ދިރާސާކުރަން އެކުލަވައިލި ވަގުތީ ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު ރޯދަ މަހަކާ ދިމާވާނަމަ، އެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ ރޯދަ ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓާ ދިމާލުގައި ސައްހަ ފާހަގައެއް ޖަހާފައިވާ ނަމަ، އެއީ ރަނގަޅު ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ވެސް ފާސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި އިސްލާހު މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 46 މެންބަރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފައެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވެވީ ފަސް މެންބަރުންނެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ