ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މިދިލިމަގުން ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް، ސޯލާޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމަށް ޖަހާފައިހުރި ހޮޅިތަކުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 08:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ކާރު ދުއްވި ޑްރައިވަރަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ