އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ހުރަސް އެޅި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އިހަވަންދޫގެ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިހަވަންދޫ ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވަން ބޭއްވި އިވެންޓެކެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ