ސައުދީއަށް ރޯދަ މާދަމާ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ

ސައުދީން ހަނދު ފެނުނުކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ސައުދީގެ ހަރަމައިންއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު އެގައުމަށް ފެނުމާއި އެކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށް ވާނީ މިމަހުގެ 11 (މާދަމާ) އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ