އީސީގެ އާ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އާ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

އީސީގެ އާ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭ ގޮތަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެގޮތުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބޭއްވި ހުރިހާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކާއި މަޖިލިސް އިންތިހާބުތަކުގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ވެބްސައިޓުން ބަލައިލެވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިހާބުތަކުގައި މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ އަދަދާއި އިންތިހާބުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ވެބްސައިޓުން ފެނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ