މާލޭގެ 2 މިސްކިތެއްގެ އަންހެނުން ވުޟޫ ކުރާ ބަޔަށް ގެއްލުން ދީފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މާލޭގެ 2 މިސްކިތެއްގެ އަންހެނުން ވުޟޫ ކުރާ ބަޔަށް ގެއްލުން ދީފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގެއްލުން ދީފައި ވަނީ ބަންޑާރަ މިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ ފާހާނާގެ ތަށި އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގެ އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ފެން އިސްކުރުތަކަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ ދެ މިސްކިތުގެ ފާހާނާ ތަށި އަދި ފެން އިސްކުރުތަކަށް ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި ފާހަނާތަށި އަދި އިސްކުރު މަރާމާތުކުރުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސްކިތައް ގެއްލުން ދިނުން އާޒިމް ސިފަ ކުރެއްވީ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ