ބަދިގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކުޅުދުއްފުށި ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ އަނދައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ސިޓީގެ ގޮންބުލިމާގޭގެ ބަދިގޭގައި ރޯވިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަ ސްޓޭޝަނަށް އަލިފާން ނިއްވާލެވިފައިވަނީ 10:40 ހާއިރު އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ބަދިގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނުއިރު ބަދިގެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

ބަދިގޭގައި ރޯވާން ދިމާވި ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ