މާލޭ އެޕާޓްމެންޓެއް ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ޚަބަރު ޢާޖިލް ޚަބަރު ފަހުގެ

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކައި ގުޅިގެން ބަނޑޭރިކޮށި އެޕާޓްމަންޓެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ ފިރިހެނަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ ފެނުނު އެޕާޓްމެންޓަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ދިރިނޫޅޭ، ހުސްކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމެންޓެއް ކަން ޔަގީން ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝިފާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…..

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ