ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކުރާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަފީއު މިހެން ވިދާޅުވީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިސްމާޢިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވީ މިފެށޭ ދިރާސީ އަހަރާއިއެކު ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަން ދެެެއްވާ ދެކަމުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތައް އޭސީ ކުރުން ހިމެނޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަފީއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، 2 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިއުނިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކޮށް ނިންމާނަން” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝަފީޢު ވިދާޅުވީ އަންނަ ދިރާސީ އަހަރާއިއެކު ފަށާ މަޝްރޫއުތަކުން ދެން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ފެށުންކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި މުދައްރިސުން ހޭދަކުރާ ވަގުތު މަދުކުރުމަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަފީއު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި ޕްރޮގްރާމާއެކު މުދައްރިސުންނަކީ ގަދަރުވެރި ބައެއްކަމުގައި ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ.” އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ