ކަޔަކްގައި މޫދަށް ފައިބައި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ ފެނިއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ގދ. އަތޮޅު ރަަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި އިއްޔެ ހެނދުނު މޫދަށް ފޭބި މީހާ ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ އިއްޔެ މެންދުރު 03:00 ގައި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އައީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ހެނދުނު ބުނެފައިވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ކަޔަކް ބޯޓުގައި ގއ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް މިއަދު ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި މީހާއަކީ ރަަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގެ ދޯނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ