ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާއަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް!

ޚަބަރު ފަހުގެ

ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލްމީޑިގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ކޮލެޖް ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި މަޝްރޫއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި މިހާތަނަށް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ