ހަނިމާދޫގެ ކުޅިވަރު އާއިލާއަށް އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ އެތަކެއް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޖަލީލް އަވަހާރަވެއްޖެ!

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ޖައްލެ މިއަދު ނިދާ ނުތެދުވެގެން ބެލިއިރު އޭނާގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ އޭނާ ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައީއެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް ޖައްލެ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ޖަލީލް އަވަހާރަ ވީއިރު އުމުރަކީ 64 އަހަރެވެ.

ޖަލީލުގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ މިއަދު 14:55 ޓީއެމްއޭ އެއަރ ޓެކްސީއެއްގައި މާލެ ފުރުވައިލާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަޙްމަދު ޖަލީލް މޫސާ (ޖަލީލު) އަކީ ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ، ސްޕޯޓް އިންޖަރީތަކަށް ފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގައިވެސް ދެވަނައެއްނުވާ މިތުރެކެވެ. ހަނިމާދޫ ހިންގާ ގިނަ މުބާރާތް ތަކެއް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތް ތެރި ވެފައިވާއިރު، ހަނިމާދޫ ތަމްސީލު ކުރާ ޓީމް ތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ސުލްހަޔަށް ލޯބި ކުރާ އަދި ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި އެކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ޖަލީލުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބުނީ ހަމައެކަނި ހަނިމާދޫއަކަށް ނޫނެވެ. ތަފާތު ރަށްތަކަވެސް އޭނާގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފޯރާފައެވެ. އަދި ނިއުރޭޓިއަންޑް ޓީމަވެސް ޖަލީލު ވަނީ ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޖަލީލަކީ ކުޅިވަރަށް ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ވެސް މަރުހަބާކިޔައި އަމަލީގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުންވެސް ބައިވެރިވެލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. އާއްމުކޮށް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުން ފެނިވަޑައިގަތަސް ކޮންމެ ކުޅިވަރެއްވެސް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ވޮލީ، ވާދެމުން އަދި ބައިބަލާ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި ވެސް އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއިއެކު ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.

ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ އުފަން ހަނިމާދޫ ނޫނަސް ހަނިމާދޫ ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ، ހަނިމާދޫގެ ކުޅިވަރާއި ތަރައްޤީއަށް ހިތާއި ރޫހުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ބޭކަލެކެވެ. އެ ފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ