ބަކާ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ރައިސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފުޓްބޯޅައަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ ގައުމަށް ފަހުރުވެރި ނަން ހޯދައިދިން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އާރިފް ނިޔާވުމަކީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ރައީސް ވަނީ ބަކާގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށާއި މަރުހޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާކުރައްވާފައެވެ.

ބަކާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ކުޅުން ތެރިއެކެވެ. އެ ގޮތުން 2008 ގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އަށް ހޯދައި ދިނުމުގައި އޭނާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރިއެވެ.

މިޔަންމާގެ ލީގުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ބަކާ އެއްވަނަ ޑިވިޒަންގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށެވެ. އަނިޔާ އާއި ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ދިމާވެ، ޓޮޕް ޑިވިޒަނުގައި މިދިޔަ ދެ ސީޒަން އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ބަކާ ބުނީ ކުޅުން ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ