ބިދޭސީއަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ކުނި އުކާލަން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ ކުނި އުކާލަން ދިޔަ އެ މީހާގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް މޫދުގައި އޮއްވާ ފެނިގެން މިއަދު ހެނދުނު 9:40 ހާއިރު ރިޕޯޓްކުރި ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ މީހާ ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ. ބުނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ