ކަރެކްޝަންސްގެ 11 އޮފިސަރަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކ. މާފުށީ ޖަލަށް ފޯނާއި މަސްތުވާތަކެތި ވެއްދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކަރެކްޝަންސްގެ 11 އޮފިސަރަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށީ ޖަލަށް ޑްރަގާއި ފޯނު ވެއްދުމުގައި ޖަލު އޮފިސަރުން އެހީތެރިވާ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް ފުލުހުން ވަނީ ފަޅާ އަރުވާލައިފަ އެވެ. އެ ނެޓްވޯކްގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ 18 މީހުން ހިމެނޭ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 13 އޮފިސަރުން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. މި ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަކީ ޖޫނިއާ ރޭންކްގައި ހިމެނޭ އޮފިސަރުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އޭގެ ތެރެއިން 11 އޮފިސަރަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރި އިރު، ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ވަނީ ފަސް ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ މާފުށިން ނުވަ އޮފިސަރުންނާއި ކާށިދޫން ދެ އޮފިސަރުން އަދި އުތީމުންނާއި މާލެއިން ވެސް އެއް އޮފިސަރެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން އެއްކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި، މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް ޑްރަގާއި ފޯނު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބައިވެރިވާ 18 މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 73.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ