ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ ތަޙުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޙްނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ އައު އަހަރާއެކު އެޤައުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Info Rooms Blog page

A data place can help a startup enterprise raise funding from investors or exterior sources. This info can include economical records, fantastic financial overall performance, […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ